Referanslarımız

Proje & Referanslarımızdan bazıları...

Sample Image

Eğitim Programı ve Çoklu Ortam İçeriği Üretimi

"Hava Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Projesi. Bilgisayar tabanlı eğitimi de içine alacak şekilde tüm eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması gerçekleştirilmiştir."

Sample Image

Haberleşme Sistemleri Etkileşimli Çoklu Ortam İçeriği Üretimi

"Eğitsel tasarımlar doğrultusunda bilgisayar destekli eğitimlerle, ilgili telsiz cihazlarının menü, fonksiyon ve kullanım şekillerinin anlatıldığı çoklu ortam içerikleri ve etkileşimler üretilmiştir."

Sample Image

Yolcu Hizmetleri Farkındalık Eğitimi

"Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi için yapılan Yolcu Hizmetleri Farkındalık Eğitimi uzaktan eğitim materyalleri, yolcu hizmetleri konusunda bilinçlendirilmeye yönelik e-içerikleri kapsamaktadır ve 1000'in üzerinde kişi tarafından kullanılmaktadır."

Sample Image

e-İçerik Üretim Projeleri ve Ar-Ge Destekleri

"TÜBİTAK'ın farklı kademelerine, bilgi güvenliğinden, proje destek süreçlerine kadar farklı konularda etkileşimli uzaktan eğitim materyalleri geliştirilmiş, farklı kullanım senaryolarına göre eğitsel tasarımlar yapılmıştır. Ayrıca semantic yapılı yazarlık araçları ile epub formatında zenginleştirilmiş içerik geliştirilmesine yönelik Ar-Ge desteği alınmıştır."

Sample Image

Uzaktan Eğitim İçeriği Geliştirme ve Etudyo Entegrasyonu

"Tellus Uzaktan eğitim programlarındaki ders içerikleri organize edilerek bilgisayar ortamında izlenebilen eğitsel materyaller üretilmiş ve sürdürülebilirliği için Etudyo ürünü entegre edilmiştir. Bu dersler, 2010 yılından itibaren uzaktan eğitim öğrencileri tarafından kullanılmaktadır."

Sample Image

Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Ders Materyalleri Üretimi

"Malezya Eğitim Bakanlığı için Fen ve Matematik derslerine yönelik eğitsel tasarım, bilgi organizasyonu ve içerik üretimi gerçekleştirilmiştir. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı göz önüne alınarak çoklu ortam ders materyalleri, öğretmenler için ders planları ve müfredata uygun, etkileşimli alıştırmalar; değerlendirme soruları hazırlanmıştır."

Sample Image

EBA ve Etudyo Entegrasyonu

"Öğretmenlerimizin en hızlı şekilde kendi zengin içeriklerini oluşturup, paylaşmalarına yönelik olarak Eğitim Bilişim Ağı ile entegre edilmiş olan Etudyo ürünümüz, 800.000 öğretmenin kullanımına açılmıştır."

Sample Image

Özel Çevre Koruma Eğitim ve Danışmanlığı

"Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde biyolojik çeşitliliğin korunması, korunan deniz ve kıyı ağının yeniden yapılandırılması konularını kapsayan e-öğrenme içerikleri, dijital platform ve yüz yüze eğitim hizmetleri verilmiştir."

Sample Image

İhale Uygulamaları Eğitim ve Destek Projesi

"Kanun kapsamındaki kamu kuruluşlarının, ihaleye çıkarken yeni yasaya uygunluk konusunda yaşayabilecekleri zorlukları aşabilmelerine yardımcı olmak amacıyla internet üzerinden hizmet verecek bir uzaktan eğitim sitesi hazırlanmıştır."

Sample Image

Web Tabanlı Ders İçeriği Üretimi

"Birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimine yönelik, internet ortamında kullanılabilecek Fizik tabanlı Matematik Dersi İngilizce olarak hazırlanmış ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur."

Sample Image

Türkiye İhracatçılar Meclisi Eğitim Portalı

"İhracatçı firmalarımızın niceliklerinin yanında niteliklerinin de geliştirilmesine yönelik sektörel bazda İş Planı, Hedef Pazar Belirleme gibi konuları kapsayan e-öğrenme sistemi oluşturulmuştur."

Sample Image

Eğitim Portalı ve İçerik Üretimi

"KİK Doğrudan Alım Prosedürleri ve Bilgi Güvenliği eğitimleri geliştirilmiş, Öğrenme Yönetim Sistemi yerelleştirilmiş ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda adapte edilmiştir."

Sample Image

MEHSİM Eğitim Tasarım ve İçerik Üretimi

"Müşterek Elektronik Harp Simülasyonu için eğitim müfredatı oluşumu, içerik tasarımı ve üretimi yapılmıştır. Üründe 600’den fazla simülasyon, 1000’den fazla animasyon bulunmaktadır."

Sample Image

Kuru Duvar Sistemleri Akademisi

"Kuru duvar teknolojisi ile oluşturulan duvarlardan beklenen akustik, termik ve yangın konularıyla ilgili ODTÜ SEM işbirliği ile hazırlanan sertifika programının 3 boyutlu ve etkileşimli ders içerikleri geliştirilmiştir."

Sample Image

İnternet Tabanlı Oryantasyon Eğitimi

"Siemens Business Services ile birlikte İnternet üzerinden yapılacak olan Coca-Cola Eğitimi (Orientation) projesinde içerik danışmanlığı yapılmıştır."