Ontolojik analiz yaparak, projenin içeriğiyle ilgili kavramları ilgili proje standartlarına göre resmederek analiz ediyoruz. Böylece binlerce sayfalık dokümanda; en küçük kavramın bile diğer kavramlarla ilgili ilintisi, standartlar dahilinde ve bir bütün halinde görülebilir ve bilgi, organize edilmiş olur.

Organize edilmiş bilgiden hareket ederek kurumunuzun e-öğrenme ihtiyaçlarına uygun simülasyonlar, canlandırmalar, iki boyutlu, üç boyutlu görselleştirmeler ve etkileşimli içerikler sağlıyoruz.

Geliştirilecek eğitim içeriğinin tasarımına girdi oluşturması amacıyla, konu ve alan uzmanlarımız ile akademik işbirliklerimiz yardımıyla Eğitim İhtiyaç Analizi; Zorluk-Önem-Sıklık Analizi ve Hedef Kitle Analizleri gerçekleştiriyoruz.

Analizler doğrultusunda, kabul görmüş evrensel standartlara uygun eğitim-öğretim tasarımı çalışması yapıyor ve ihtiyaca uygun eğitim plan ve programları geliştiriyoruz.

Paylaş