Ontolojik analiz yaparak, projenin içeriğiyle ilgili kavramları ilgili proje standartlarına göre resmederek analiz ediyoruz. Böylece binlerce sayfalık dokümanda; en küçük kavramın bile diğer kavramlarla ilgili ilintisi, standartlar dahilinde ve bir bütün halinde görülebilir ve bilgi, organize edilmiş olur.

Organize edilmiş bilgiden hareket ederek kurumunuzun e-öğrenme ihtiyaçlarına uygun simülasyonlar, canlandırmalar, iki boyutlu, üç boyutlu görselleştirmeler ve etkileşimli içerikler sağlıyoruz.

İçerik geliştirme araçları ile üretilen öğrenme nesnelerinin akıllı tahta gibi sınıf içi donanımlarla, mobil araçlarda ve SCORM, IMS gibi uluslararası standartlara uygun Öğrenim Yönetim Sistemlerinde (Learning Management Systems) kullanılmasını sağlayan özelleştirilmiş sunum yazılımları üretiyoruz.

Paylaş